Zagraliśmy z Acid Drinkers w Progresji

Jerzy
Jerzy
Zagraliśmy z Acid Drinkers w Progresji
  • Zagraliśmy z Acid Drinkers w Progresji
  • Dzisiejszy odcinek lepiej jest oglądać mam kilka fajnych ujęć z backstageu
  • Mam radę dla początkujących zespołów, nie grajcie jako pierwszy z czterech zespołów, na naszym koncercie było 15 osób.

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated