Wstawanie o 5 rano - dlaczego jest takie trudne?

Jerzy
Jerzy
Wstawanie o 5 rano - dlaczego jest takie trudne?

Wiele źródeł wskazuje na to, że wczesne wstawanie pozwala na zrealizowanie swoich celów, zadbanie o siebie i generalnie przyczynia się do naszego dobrobytu. Ale dlaczego jest to takie trudne?

Vlog #246:

Wiele źródeł wskazuje na to, że wczesne wstawanie pozwala na zrealizowanie swoich celów, zadbanie o siebie i generalnie przyczynia się do naszego dobrobytu. Ale dlaczego jest to takie trudne?  

Polecam też inne odcinki vloga na ten temat:  

* Jak wstawać o 5:00 rano - strategie: https://opowiedz.pl/210-jak-wstawa...

* Chwilowe porażki: https://opowiedz.pl/chwilowe-porazki/Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated