W pracy pomagaj ludziom

Jerzy
Jerzy
W pracy pomagaj ludziom

JRK VLOG #016

Odpowiem dzisiaj na pytanie „jaka cecha jest najważniejsza w pracy?”. Otóż jest nią

Bycie pomocnym.

Ludzie czasami pytają mnie: „Co zrobić, żeby odnieść sukces w pracy, dostać awans?”. To jest prostsze, niż się wydaje, bo wystarczy po prostu ludziom

Rozwiązywać problemy.

Pod pojęciem „ludzie” mogą kryć się albo

★ klienci wewnętrzni, albo

★ Twoi koledzy i koleżanki z pracy; to też mogą – a nawet powinni być

★ klienci firmy.

Nie chodzi tylko o taką klasyczną obsługę klienta, typu customer service, ale mam też na myśli rozwiązywanie klientom problemów w sytuacjach, w których jesteśmy dla nich doradcą lub coś dla nich produkujemy.

Pomaganie w pracy

W kontekście zawodowym (a nie przedsiębiorczym) natomiast, żeby w firmie być potrzebnym, mieć dobrą pozycję, w przyszłości awansować, najlepiej po prostu obrać taką postawę, że swoim kolegom i koleżankom z pracy będzie się rozwiązywało problemy. Te problemy mogą być różne. Jeden będzie miał problem z pisaniem jakiegoś tekstu, drugi – z wysłaniem maila, trzeci – z obsługą jakiegoś software’u. Jeżeli w tych wszystkich malutkich tematach będziemy pomocni, to wystarczy być cierpliwym i to zawsze przyniesie dla nas jakiś pozytywny skutek.

A co z zakresem obowiązków?

Z tego, co zauważyłem, dość dużo osób ma problem z tym, że ktoś do nich przychodzi z jakąś prośbą, która jest niezwiązana z ich zakresem odpowiedzialności, nie do końca związana z ich stanowiskiem w firmie albo nie do końca odpowiadająca temu, co dana osoba ma wpisane w umowie o pracę czy o współpracę. Ludzie się czują urażeni tym, że ktoś przychodzi z taką czy inną prośbą. Zgadzam, że jeżeli jakaś granica zostaje przekroczona, np. do dyrektora ciągle przychodzi zarząd z prośbami o zrobienie rzeczy, które mogłaby normalnie zrobić asystentka – dobra, tutaj można uznać że to przegięcie, ale w większości wypadków tak nie jest.

Nie zawsze też wszyscy w firmie wiedzą, gdzie zaczyna się i kończy czyjaś odpowiedzialność, bo nie da się tego tak super precyzyjnie określić.

Czy masz coś do stracenia?

Dlatego naprawdę najlepszą postawą jest po prostu spróbować pomóc człowiekowi. Jeżeli się uda, jeżeli to nie spowoduje, że nie dowieziemy jakiegoś ważnego dla nas elementu projektu czy nie zawalimy innej rzeczy, to zawsze opłaca się pomóc człowiekowi. Takie działanie zawsze w przyszłości zaprocentuje.Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated