Vlog i podcast po angielsku

Jerzy
Jerzy
Vlog i podcast po angielsku

Chyba nadszedł w końcu czas.

  • Podjąłem decyzję. Kręcę vloga po angielsku!
  • Trzy lata temu zacząłem nagrywać vloga po polsku, żeby móc wrócić do wspomnień, ale też zostawić coś mojej córce.
  • Żałuję, że nie zacząłem wtedy robić tego po angielsku, sam siebie skazałem na niepowodzenie.
  • Youtube daje możliwość  permanentnego przechowywania video, co sprawiło, że jest tak stałe, jak książka tylko o wiele bardziej dostępne.  
  • Daj mi znać co sądzisz o mojej decyzji najlepiej na jerzy@bezedycji.pl

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated