Poza Prawem

Podcast "Poza Prawem", który Jerzy wymyślił i prowadził z Szymonem Kwiatkowskim - rozmawialiśmy w nim o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych.
66 posts
Poza Prawem
Latest Posts
Jak się rozwijać w swoim miejscu pracy?
Poza Prawem public

Jak się rozwijać w swoim miejscu pracy?

Jerzy
Jerzy
Chcesz się dowiedzieć, jak rozwijać się w obecnym miejscu pracy? Co zrobić, aby poszerzać swoje kompetencje? Porozmawiamy o odpowiedzialności, rozwiązywaniu problemów, inicjatywie i dążeniu do celu.
1 min read
Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated