Spotkania w Amazon - jak są prowadzone?

Jerzy
Jerzy
Spotkania w Amazon - jak są prowadzone?

Vlog #236:

Jeff Bezos ma ciekawy i dobrze przemyślany sposób na sprawienie, żeby spotkania w Amazon nie były stratą cennego czasu.Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated