Smog, sukces i dobro wspólne

Jerzy
Jerzy
Smog, sukces i dobro wspólne

Scarcity mindset vs abundance mindset + kilka szczerych zdań o smogu.

  • Problem smogu pokazuje,  z czym boryka się polskie społeczeństwo.
  • Ludzie w Polsce nie mają świadomości dobra wspólnego. Liczy się tylko, aby im było dobrze nie ważne, że działają na szkodę kogoś innego i trują sąsiadów.
  • Powinniśmy zmienić sposób myślenia i myśleć bardziej przyszłościowo. Widzieć nie tylko siebie i to, co tu i teraz, ale pomyśleć o innych i o przyszłości naszych dzieci.
  • Życzę polakom takiej zmiany myślenia i większej troski o wspólne dobro, a na pewno będzie nam się żyło lepiej.

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated