Przestaję używać Todoist, zaczynam używać Quire

Jerzy
Jerzy
Przestaję używać Todoist, zaczynam używać Quire

Przestaję używać Todoist.

  • Po pierwsze dlatego, że poszukuję innych funkcjonalności.
  • Po drugie zaczynają się problemy techniczne i support nie potrafi nic na to poradzić.
  • Przeniosłem się na Quire, który jest darmowy i daje o wiele więcej możliwości niż Todoist.


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated