#Powściągliwie - czyli jak negocjować? (Maciej Jóźwiak)

Jerzy
Jerzy
#Powściągliwie - czyli jak negocjować? (Maciej Jóźwiak)

Gościem podcastu jest Maciej Jóźwiak – szef zespołu rozwiązywania sporów Eversheds Sutherland, autor ponad 17 tysięcy tweetów i propagator hasła #powściągliwie. Jak skutecznie negocjować?

Tematy z odcinka PP#066:
 • Czy zamiłowanie do rozwiązywania sporów poprzez negocjacje wynika z nieudolnego systemu sądownictwa?
 • W jaki sposób można porównać różne metody rozwiązywania sporów?
 • Jaka jest różnica między rozwiązaniem sporu w sądzie, a poprzez alternatywne negocjacje?
 • Jak możemy wypracować porozumienie w relacji między pracodawcą, a pracownikami?
 • Dlaczego negocjacje „face to face” są najskuteczniejszą formą komunikacji?
 • Jaką rolę podczas negocjacji odgrywa umiejętność słuchania?
 • Jak należy przygotować się do skutecznych negocjacji?
 • Jakie są najważniejsze czynniki w procesie negocjacyjnym?
 • Dlaczego zadawanie pytań odgrywa ważną rolę w negocjacjach?
 • Jakie strategie negocjacyjne przynoszą najlepsze efekty?
 • Czy negocjacje biznesowo są podobne do negocjacji małżeńskich?
 • Jaką rolę podczas negocjacji odgrywa nastawienie obu stron?
 • Dlaczego w czasie negocjacji należy szukać kreatywnych rozwiązań?
 • Na czym polega metoda win-win w negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów?
 • Czym charakteryzuje się scenariusz lose-lose w negocjacjach?
 • Co jest najważniejszym elementem negocjacji?
 • Jakie są cechy dobrego negocjatora?
 • Jak powinniśmy przygotować się do negocjacji?
 • Jakie są zasady planowania i prowadzenia negocjacji?
 • W jaki sposób ustalać cele negocjacyjne?
 • Czym charakteryzuje się scenariusz bottom-line w negocjacjach?
 • Co zrobić, aby zakończyć negocjacje sukcesem?
 • Dlaczego ważnym czynnikiem negocjacji jest research?
 • Jaką rolę w negocjacjach odgrywa czas?
 • Jakie strategie negocjacyjne są najskuteczniejsze?
 • Na czym polegają negocjacje w codziennym życiu?
 • Czy empatia jest cechą, która pomaga w negocjacjach?
 • Czy negocjacje warto prowadzić tylko z osobami decyzyjnymi?
 • Jaka jest rola pośrednika w negocjacjach?
 • W jaki sposób odmawiać podczas procesu negocjacyjnego?
 • Jakie są najbardziej popularne techniki negocjacji?
 • Jak zawrzeć ugodę podczas rozwiązywania sporów alternatywnie?
 • Dlaczego fiksacja na wygranej w negocjacjach jest błędem?
 • Jaką rolę odgrywa zrobienie kroku do tyłu podczas rozwiązywania sporów?
 • Jak detektyw może być pomocny dla radców i adwokatów w przypadku negocjacji?
 • Czy w praktyce negocjacji spotykamy się z „brudnymi” zagrywkami?
 • Jakich trików możemy się spodziewać w trakcie negocjacji?
 • Jak sądy podchodzą do roszczeń ustalonych  wcześniej podczas procesu negocjacyjnego?
 • Jak negocjować z żoną?

Pozycja, którą polecamy, aby rozwinąć swoje umiejętności negocjacyjne (i nie tylko): „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi?” - Carnegie Dale

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated