PP#036 - Jak walczyć z mitem ceny?

Jerzy
Jerzy
PP#036 - Jak walczyć z mitem ceny?

To jest odcinek, który jest komentarzem do b. popularnego u nas odcinka #13 z Łukaszem Kucińskim o tym jak sprzedawać usługi prawne. Jako uzupełnienie odcinka polecamy książkę "Handlowanie to gra: od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta" Jerzy Gut, Wojciech Haman.

  • Trzy ogłoszenia od nas dla Was.
  • Jak odejść w rozmowie sprzedażowej od rozmowy o cenie i skupić się na ważniejszych elementach relacji biznesowej?
  • Na co szczególnie powinniście zwrócić uwagę przygotowując ofertę?
  • Słuchajmy klienta. Bardziej niż opowiadajmy o sobie.
  • Zasada "Tak i Dlatego".
  • Kliencie, jaki masz budżet?
  • Zmniejszenie zakresu zlecenia przy pozostawieniu niezmiennej ceny.
  • Dlaczego warto bronić swoich stawek?


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated