Podcast można nagrać wszędzie!

Jerzy
Jerzy
Podcast można nagrać wszędzie!
  • Dzisiaj nie ma wymówek, aby nagrywać podcast. Wystarczy mikrofon dynamiczny i nagrywarka.
  • O  tym, jak nagrać dobry podcast opowiadam w poniedziałkowym odcinku. Posłuchaj koniecznie.
  • Zawsze wożę ze sobą sprzęt do nagrywania podcastów, aparat, kamerę i ładowarkę, aby nie mieć wymówek.


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated