Piotr Stankiewicz - Does Happiness Write Blank Pages?

Jerzy
Jerzy
Piotr Stankiewicz - Does Happiness Write Blank Pages?

W tym odcinku rozmawiam z filozofem, pisarzem i człowiekiem internetu Piotrem Stankiewiczem o jego najnowszej książce "Does Happiness Write Blank Pages?" - próbie odpowiedzi na pytanie, czy twórczość artystyczna i stoicyzm mogą ze sobą współistnieć?

Piotr Stankiewicz czyli specjalista od stoicyzmu w Polsce, autor wielu książek m.in książki "Sztuka życia według stoików",  „21 polskich grzechów” i "My fajnopolacy". Prowadzi Fanpage "Sztuka życia według stoików"  oraz pisze bloga "Myślnik Stankiewicza". Ponadto udziela wywiadów telewizyjnych i  biega w każdych warunkach.

Książka jest traktatem filozoficznym,  teoretyczną analizą,  momentami skomplikowaną. Mimo że Piotr starał się ją pisać językiem barwnym, zrozumiałym - nie  jest ona dla wszystkich. Klimat jej jest zupełnie inny niż poprzednich książek Piotra; bardziej "ciężki","gęsty".  Nie podaje rozwiązania na tacy. Nie jest podręcznikiem stoicyzmu.

Piotr opowiada o swoich odczuciach, trudnościach związanych z pisaniem w  języku angielskim i powodach, dla których wybrał właśnie publikację w tym języku.

Czy można stworzyć dobrą twórczość pod wpływem pozytywnych emocji? Istnieje stereotyp, że człowiek szczęśliwy nie jest w stanie stworzyć nic wartościowego. W książce  nie jest ważna ostateczna odpowiedź na to pytanie, ale samo snucie myśli, rozważanie argumentów.

Artyzm w rozumieniu romantycznego buntu wobec świata,  stoi w opozycji do podejścia ortodoksyjnego stoicyzmu. To, co ceni sobie autor romantyczny w porywach swojej twórczości, stoik stara się unikać i odwrotnie.

Stoicyzm ortodoksyjny wyznaje myśl, że świat nie jest  aż tak różnorodny a rzeczy tak zindywidualizowane, żeby warto było się nimi zajmować. Z zupełnie innej perspektywy widzi świat twórca romantyczny.

Stoicyzm jest sposobem wyjścia ze stanu nieszczęścia i dysharmonii do stanu pogodzenia i akceptacji rzeczywistości. Twórczość artystyczna ma podobne przeznaczenie - prowadzi do szczęścia, jednak poprzez ucieczkę przed światem. Jaką drogę wybrać, czy można je pogodzić?

Czy żeby być stoikiem trzeba zrezygnować z człowieczeństwa? Jeśli moje człowieczeństwo realizuje się w byciu twórczym, czy muszę poświęcić tą część siebie, aby być stoikiem? Czy stoicyzm nie wymaga zbyt dużych ofiar?

Stoicyzm  pomaga w kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Wyzwaniem dla stoika nie jest kreatywność, a artystyczna twórczość.

Książkę można kupić na Amazonie lub stronie wydawcy  Vernon Press

Fanpage Piotra  https://www.facebook.com/SztukaZyciaWedlugStoikow/
Blog http://myslnikstankiewicza.pl/

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated