Możesz zrobić jedną potrawę. Możesz wyjechać.

Jerzy
Jerzy
Możesz zrobić jedną potrawę. Możesz wyjechać.

Święta są po to, żeby zobaczyć się z ludźmi, którzy dla nas są ważni. Nie zapraszaj Wuja Zdzisia. Nie musisz robić stu potraw. Możesz wyjechać na święta. Serio.

  • Kilka moich przemyśleń z okazji świąt.
  • O świątecznej krzątaninie, zapraszaniu rodziny, potrawach i ubiorze.
  • A może zostawić wszystko i wyjechać w góry?

Napisz: jerzy@bezedycji.pl



Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated