Mentoring: co to jest i czemu to służy? (Jerzy Rajkow-Krzywicki)

Jerzy
Jerzy
Mentoring: co to jest i czemu to służy? (Jerzy Rajkow-Krzywicki)

Czym jest mentoring? Dlaczego powinien być darmowy? Dlaczego powinien być relacją osobistą? O tym wszystkim opowiadam w tym odcinku.

 • Mentoring to relacja pomiędzy osobą doświadczoną a mniej doświadczoną  trochę na zasadzie nauczyciel — uczeń gdzie  osoba niedoświadczona czerpie z doświadczenia i wiedzy nauczyciela.
 • Ta relacja musi być osobista, osoby muszą się poznać, aby móc w pełni korzystać z mentoringu.
 • W naszym kraju jest to jeszcze forma niezbyt popularna, dlatego ciężko jest znaleźć odpowiedniego mentora.
 • Dobry mentor powinien być cierpliwy, uważny chcieć podzielić się swoją wiedzą, mieć w sobie chęć niesienia pomocy.
 • Mentoring to pomoc bezpłatna, jeśli ktoś wspiera Cię za pieniądze, chce Ci coś sprzedać, to już nie jest to mentoring.
 • Aby mentoring miał sens, konieczne są regularne spotkania np. raz na miesiąc przez dłuższy czas.
 • Z mentorem możemy przedyskutować nasze problemy związane z prowadzeniem biznesu, zawodowe czy nawet życiowe.
 • Możemy mieć kilku mentorów np. biznesowego czy duchowego, ponieważ ważne jest to, aby czerpać wiedzę od osoby wybitnej, a nie każdy jest dobry ze wszystkiego.
 • Relacja taka powinna trwać na przestrzeni kilku lat, aby obie strony były w stanie dobrze ją wykorzystać.
 • Gdzie znaleźć mentora? To trochę jest jak znalezienie miłości w życiu, - sama się objawia.
 • Mentoring to jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie można mieć w życiu.


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated