Lider mówi ostatni

Jerzy
Jerzy
Lider mówi ostatni

006/091

Jest takie powiedzenie, lider mówi ostatni. Zastanówmy się sekundę o co w nim chodzi.

Chodzi o to, żeby człowiek, którego zadaniem jest być szefem jakiejś ekipy, przedsiębiorstwa, żeby najpierw wysłuchał wszystkich ludzi, z którymi współpracuje a dopiero potem coś powiedział sam. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli wypowie się pierwszy, to automatycznie narzuci swój punkt widzenia czyli po pierwsze pozbawi się możliwości skorzystania z wiedzy tych ludzi, z którymi pracuje a po drugie, dla osób, które są mniej odważne to zablokuje im możliwość powiedzenia czegokolwiek:

Skoro szef już coś powiedział, to ja nie będę mówił inaczej

i taka osoba nic nie powie! Dlatego dobry lider mówi ostatni.

Lider najpierw słucha swojego teamu, wsłuchuje się w różne głosy a potem, na samym końcu, sam mówi jaka jest jego opinia.

A jaka jest druga ważna dla lidera cecha? Powiem, że może i najważniejsza. Otóż lider powinien sprawiać, że jego zespół, że jego pracownicy, że jego team czuje się bezpiecznie. Tylko wtedy, kiedy ludzie czują się bezpiecznie będą chcieli się głęboko angażować w pracę, którą wykonują. To jest główna cecha nowoczesnych organizacji, które w przyszłości będą powstawały albo które będą przechodziły proces transformacji aby dostosować się do zmieniających się teraz realiów. Liderzy nie powinny być osobami, których się słucha bo mają konkretne stanowisko, a raczej osobami, których się słucha bo sprawiają, że ludzie czują się bezpiecznie.Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated