Lessplanner część 2 ostatnia - mój system organizacyjny (produktywność!)

Jerzy
Jerzy
Lessplanner część 2 ostatnia - mój system organizacyjny (produktywność!)

Opowiadam o tym jakich narzędzi używam, żeby efektywnie planować swoje dni i realizować cele. Odcinek drugi z dwóch - ostatni.

Vlog #242:

Opowiadam o tym jakich narzędzi używam, żeby efektywnie planować swoje dni i realizować cele. Odcinek drugi z dwóch - ostatni.Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated