Krzywo zamontowane drzwi bolą całe życie. Wtorek, 13.11.2018

Jerzy
Jerzy
Krzywo zamontowane drzwi bolą całe życie. Wtorek, 13.11.2018

Zawsze, zawsze warto zwracać uwagę na szczegóły i nie machać ręką.

  • Pechowy początek dnia.
  • Zła energia zawsze powraca.
  • Historia pewnych drzwi, która uczy, że problemy należy rozwiązywać na bieżąco.
  • Są takie dni w tygodniu...

Napisz: jerzy@bezedycji.pl // Tweetnij: @jerzyrajkowGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated