Jak telekomy mogłyby od razu poprawić obsługę klienta? Czwartek, 15.11.2018

Jerzy
Jerzy
Jak telekomy mogłyby od razu poprawić obsługę klienta? Czwartek, 15.11.2018

Wystarczyłoby ludzi z call centers przenieść do odpisywania na maile. Z gwarancją.

  • Dopadła nas choroba, siedzimy z Heleną w domu, dlatego podcast będzie krótki.
  • Co firmy telekomunikacyjne mogłyby zrobić, aby usprawnić komunikację z klientem? Mój pomysł: maile z gwarancją odpowiedzi.

Napisz: jerzy@bezedycji.pl // Tweetnij: @jerzyrajkowGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated