Jak się rozwijać w swoim miejscu pracy?

Jerzy
Jerzy
Jak się rozwijać w swoim miejscu pracy?

Chcesz się dowiedzieć, jak rozwijać się w obecnym miejscu pracy? Co zrobić, aby poszerzać swoje kompetencje? Porozmawiamy o odpowiedzialności, rozwiązywaniu problemów, inicjatywie i dążeniu do celu.

Tematy z odcinka PP#068:
  • Jak wyglądały historie naszych karier zawodowych?
  • Dlaczego tak bardzo boimy się zmiany w naszym życiu zawodowym?
  • Jak prawnicy traktują marketing w obecnych czasach?
  • Jaką rolę w rozwoju w pracy odgrywa gotowość do wzięcia na siebie odpowiedzialności?
  • Dlaczego szukanie wiedzy to jedna z podstawowych umiejętności, które pomagają w rozwoju?
  • Czy rozwiązywanie problemów to kluczowa kompetencja, dzięki której awansujesz?
  • Jak działa aplikacja Timetastic i do czego warto ją używać?
  • Dlaczego warto obserwować i słuchać otoczenia organizacji, w której pracujemy?
  • Czego dowiemy się z lektury „Extreme Ownership” - Willink Jocko?

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated