Jak mógłby wyglądać hotel przyszłości?

Jerzy
Jerzy
Jak mógłby wyglądać hotel przyszłości?

Dlaczego zastanawiam się, czy w przyszłości korzystać z usług hoteli?

  • Mieszkamy w hotelu 4 gwiazdkowym, który powinien gwarantować pewną jakość obsługi. Od 3 dni proszę o dostarczenie nawilżacza do pokoju; pierwszy nie działał, drugi działał, ale nie nawilżał, czekamy na trzeci.
  • Sprzątanie pokoju zaczyna się o godzinie 10, czyli wtedy kiedy ludzie wracają ze śniadania do pokoju i tu zaczyna się problem, bo zazwyczaj panie sprzątające nie mogą spokojnie posprzątać.
  • Zastanawiam się, czy jeszcze kiedyś wydam pieniądze na 4 gwiazdkowy hotel. Nie korzystamy z animacji organizowanych przez hotel, jemy też oryginalnie i raczej trudno jest znaleźć w karcie jedzenie, które by nam odpowiadało.
  • W hotelu przyszłości program zajęć i animacji dla dzieci byłby ustawiany pod ich zainteresowania. Hotel przyszłości miałby centralne nawilżanie, a pani sprzątająca miałaby informację, który z gości jest w danym momencie w pokoju, a który nie i kiedy można spokojnie posprzątać.
  • Jeśli chcesz zbudować hotel przyszłości i użyć mnie jako doradcę zapraszam, napisz na jerzy@bezedycji.pl.  

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated