Jak małe i średnie kancelarie mogą konkurować z największymi graczami? Tomasz Lachor z LegalCluster.com (Poza Prawem #010)

Jerzy
Jerzy
Jak małe i średnie kancelarie mogą konkurować z największymi graczami? Tomasz Lachor z LegalCluster.com (Poza Prawem #010)

W tym odcinku podcastu:

Tomasz Lachor jest dyrektorem zarządzającym polskiej siedziby LegalCluster.com. Posiada 15 lat doświadczenia w kierowaniu przedsięwzięciami o charakterze e-commerce oraz przy realizacji globalnych programów IT w takich firmach jak Total, International Paper czy HSBC.

 • Czym jest klaster prawniczy?
 • W jaki sposób spójnie zintegrowanych kilka aplikacji pozwala średniej kancelarii na pozyskiwanie bardzo dużych klientów?
 • Jak technologia pozwala zbliżyć doradcę prawnego do biznesu klienta?
 • Jak nasze życie zmieni się do 2025 roku pod wpływem technologii i dlaczego tak szybko?
 • Co wynika z rozwoju wykładniczego technologii?
 • Dlaczego branża prawnicza jest w punkcie przełomowym?
 • Co można zrobić, żeby prawnicy nie byli "w ogonie" zmian technologicznych, które w najbliższym czasie się wydarzą?
 • Jak można wykorzystać blockchain do pisania i stosowania prawa?
 • Czy algorytm będzie w stanie rozpoznać intencję?
 • Co ogranicza legal tech w Polsce?
 • Dlaczego wsparcie programów legal tech przez rząd byłoby dobrym pomysłem?
 • W jaki sposób można wyposażyć branżę prawniczą w elementy "economy of trust"?
 • Czy technologia ułatwiająca współpracę pomaga konkurować o największe zlecenia na rynku?
 • Kto jest największym konkurentem LegalCluster.com?


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated