Im większy mam wybór, tym gorzej

Jerzy
Jerzy
Im większy mam wybór, tym gorzej

Szczęście łatwiej znaleźć w ograniczonym wyborze.

  • Im więcej możliwości wyboru mamy, tym gorzej się z tym czujemy. Po pierwsze  dlatego, że jest nam ciężko się zdecydować, po drugie, gdy już dokonamy wyboru, ogarniają nas wątpliwości czy dobrze wybraliśmy.
  • Podczas wojny ludzie nie mieli takich dylematów. Nie zastanawiali się, jaki rodzaj jogurtu ze 150 wybrać, byli szczęśliwi, gdy mieli co jeść.
  • W życiu codziennym staram się ograniczać możliwości wyboru, dlatego nie chodzę na zakupy do supermarketów, ustalam jeden priorytet na liście zadań do zrobienia.
  • Ciekaw jestem, jak Ty się czujesz z nadmiarem możliwości wyboru, też jesteś nieszczęśliwy?

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated