Doskonale wiesz, co dla Ciebie jest dobre

Jerzy
Jerzy
Doskonale wiesz, co dla Ciebie jest dobre

Problem jedynie w tym, że sobie nie ufasz.

  • O klimatyzacji, opiniach innych i o tym, że nie zawsze wychodzi nam na dobre słuchanie naszych znajomych.
  • Zazwyczaj w życiu doskonale wiemy, co jest dla  nas najlepsze, problem w tym, że nie zawsze sobie ufamy.
  • Dlaczego tak jest, że bardziej wierzymy innym niż sobie? Napisz do mnie na jerzy@bezedycji.pl

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated