Czy Youtube powinno cenzurować patostreamy?

Jerzy
Jerzy
Czy Youtube powinno cenzurować patostreamy?

Proste pytanie — ale czy prosta odpowiedź?

  • Youtube powinien promować patostreamy? A może polski rząd powinien egzekwować od twórców przestrzeganie prawa?
  • Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Napisz do mnie na jerzy@bezedycji.pl

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated