Bufor - czy go masz?

Jerzy
Jerzy
Bufor - czy go masz?

Warto przewidywać bufor w naszych działaniach. Opowiadam dlaczego, na swoim przykładzie - swoim i Heleny jajecznicy.

  • O tym, jak jedno zdanie może zniweczyć nasz plan dnia. Nauczka - bufor czasowy jest absolutnie konieczny.
  • Nie planujmy za dużo na dany dzień, żeby mieć czas na sprawy nieprzewidziane. Nie ważne jak dobrze jesteśmy zorganizowani, nigdy nie wiadomo co przyniesie dzień.  
  • A Ty zostawiasz sobie miejsce w planie dnia na nieprzewidziane sytuacje?

Napisz: jerzy@bezedycji.plGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated