Bufor - czy go masz?

Warto przewidywać bufor w naszych działaniach. Opowiadam dlaczego, na swoim przykładzie - swoim i Heleny jajecznicy.

  • O tym, jak jedno zdanie może zniweczyć nasz plan dnia. Nauczka - bufor czasowy jest absolutnie konieczny.
  • Nie planujmy za dużo na dany dzień, żeby mieć czas na sprawy nieprzewidziane. Nie ważne jak dobrze jesteśmy zorganizowani, nigdy nie wiadomo co przyniesie dzień.  
  • A Ty zostawiasz sobie miejsce w planie dnia na nieprzewidziane sytuacje?

Napisz: jerzy@bezedycji.pl