BEV#254 - Biznes na szczycie wulkanu. Teoria małych wyborów. Środa, 07.11.2018

Jerzy
Jerzy
BEV#254 - Biznes na szczycie wulkanu. Teoria małych wyborów. Środa, 07.11.2018

Vlogowanie to biznes prowadzony na szczycie wulkanu. Podcasting jest lepszy niż vlogowanie. Dzielę się też z Tobą moją teorią małych codziennych wyborów. ★ Napisz: jerzy@bezedycji.pl ★ Tweetnij: @jerzyrajkowGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated