BE#122 - Co sprawia, że jesteśmy fajnopolakami? (Piotr Stankiewicz)

Jerzy
Jerzy
BE#122 - Co sprawia, że jesteśmy fajnopolakami? (Piotr Stankiewicz)

Moim gościem jest po raz kolejny Piotr Stankiewicz pisarz, poeta, filozof, znawca stoicyzmu i człowiek wszechstronny.
W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o książce "Does Happiness Write Blank Pages?" W tym odcinku pytam Piotra co to znaczy być fajnopolakiem, czyli porozmawiamy o jego najnowszej książce „My fajnopolacy".

 • Fajnopolskość to robienie rzeczy na pokaz, aby coś sobie lub światu udowodnić
 • Czym różni się książka "My fajnopolacy" od "21 polskich grzechów głównych"?
 • Książka nie ma na celu zdefiniować czym jest fajnopolskość, lecz jest obserwacją polskiego społeczeństwa.
 • Polski folwark — absolutna prawda.
 • Czym jest podpierdolka, skąd w nas się bierze i jak autor sobie z nią radzi?
 • Jak fajnopolak podchodzi do sportu?
 • Fajnopolak dostosowuje się do ogólnych schematów i nie pozwala sobie na odstępstwa.
 • W Polsce ludzie, którzy odnieśli sukces, nie potrafią odpowiedzieć, dlaczego tak się stało.
 • Czy ciężka praca doprowadzi Cię do sukcesu?
 • O mentalności polaków słów kilka.
 • Jak fajnopolak lansuje się w internecie?
 • Co jest najważniejsze w tej książce dla autora?


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated