BE#120 - Dlaczego umiejętność mówienia "nie" jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu? (Jerzy Rajkow-Krzywicki)

Jerzy
Jerzy
BE#120 - Dlaczego umiejętność mówienia "nie" jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu? (Jerzy Rajkow-Krzywicki)

Nie ma szybszego kodu niż brak kodu. Nikt na łożu śmierci nie żałował jeszcze, że nie zajął się większą ilością projektów lub nie obsłużył większej ilości klientów.

  • Mówienie "nie" jest najważniejszym "productivity hackiem".
  • Nie ma szybszego kodu niż brak kodu.
  • Z biegiem czasu dostajemy co raz więcej propozycji, szczególnie jeśli jesteśmy dobrzy w tym co robimy, to normalne. I trzeba temu przeciwdziałać.
  • Im jesteś lepszy w tym co robisz, tym więcej ciekawych propozycji otrzymujesz.
  • Trudno nam mówić "nie", bo wydaje nam się, że będziemy wtey niegrzeczni albo zniszczymy relację z danym człowiekiem. Nie chcemy być aroganccy.
  • Gdy mówisz "nie", odrzucasz jedną rzecz. Gdy mówisz "tak", odrzucasz wszystkie inne rzeczy, które w tym czasie mógłbyś robić.
  • Mówienie "nie" oszczędza Twój czas w przyszłości.
  • Stawianie granic powiększa Twoją wolność i Twój komfort.
  • Mówienie "nie" daje Ci do dyspozycji więcej najcenniejszego zasobu w Twoim życiu, zasobu którego nie da się odtworzyć ani pomnożyć: czasu.
  • “Hell Yeah or No” - Derek Sivers


Zadaj mi pytanie lub skomentuj ten odcinek "na antenie": https://bezedycji.pl/pytanieGreat! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated