BE#120 - Dlaczego umiejętność mówienia "nie" jest jedną z najważniejszych umiejętności w życiu? (Jerzy Rajkow-Krzywicki)

Nie ma szybszego kodu niż brak kodu. Nikt na łożu śmierci nie żałował jeszcze, że nie zajął się większą ilością projektów lub nie obsłużył większej ilości klientów.

  • Mówienie "nie" jest najważniejszym "productivity hackiem".
  • Nie ma szybszego kodu niż brak kodu.
  • Z biegiem czasu dostajemy co raz więcej propozycji, szczególnie jeśli jesteśmy dobrzy w tym co robimy, to normalne. I trzeba temu przeciwdziałać.
  • Im jesteś lepszy w tym co robisz, tym więcej ciekawych propozycji otrzymujesz.
  • Trudno nam mówić "nie", bo wydaje nam się, że będziemy wtey niegrzeczni albo zniszczymy relację z danym człowiekiem. Nie chcemy być aroganccy.
  • Gdy mówisz "nie", odrzucasz jedną rzecz. Gdy mówisz "tak", odrzucasz wszystkie inne rzeczy, które w tym czasie mógłbyś robić.
  • Mówienie "nie" oszczędza Twój czas w przyszłości.
  • Stawianie granic powiększa Twoją wolność i Twój komfort.
  • Mówienie "nie" daje Ci do dyspozycji więcej najcenniejszego zasobu w Twoim życiu, zasobu którego nie da się odtworzyć ani pomnożyć: czasu.
  • “Hell Yeah or No” - Derek Sivers


Zadaj mi pytanie lub skomentuj ten odcinek "na antenie": https://bezedycji.pl/pytanie