Akceptacja, różnorodność i tolerancja

Jerzy
Jerzy
Akceptacja, różnorodność i tolerancja

Tolerancja, akceptacja i różnorodność – co oznaczają te pojęcia? Jak wychowywać dzieci, aby stały się osobami wyznającymi te wartości?

Tematy z odcinka GIJ#018:
  • Dlaczego tolerancja i akceptacja są istotnymi wartościami, które należy przekazywać dzieciom?
  • Jak możemy kształtować środowisko zewnętrzne dziecka, aby zaszczepić w nim tolerancję?
  • Czy to możliwe, aby przekonać do tolerancji i akceptacji osobę, która ma przeciwstawne poglądy?
  • Dlaczego mamy tendencję do obwiniania innych za niepowodzenia, które pojawiają się w naszym życiu?
  • Dlaczego przykład postawy rodzica ma kluczowy wpływ na poglądy dziecka?
  • Z jakiego powodu warto unikać negatywnych myśli, słów i sytuacji w otaczającym nas świecie?
  • Jak możemy sobie poradzić, kiedy stykamy się z brakiem tolerancji i akceptacji?
Lektura, która porusza tematykę tolerancji i akceptacji:
  • „MY ludzie” - Eliza Piotrowska

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated