Bezpieczne dziecko

Małgorzata Rajkow-Krzywicka
Małgorzata Rajkow-Krzywicka
Bezpieczne dziecko

Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach, żeby je uświadomić, ale nie przestraszyć? Rozmawiamy o nauce stawiania granic, szacunku do siebie samego i innych, bezpieczeństwie i zaufaniu pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Tematy z odcinka GIJ#44:
  • Jak rozpocząć rozmowę o bezpieczeństwie z dzieckiem?
  • Książka "Powiedz komuś" Elżbiety Zubrzyckiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Jakie tematy poruszyć z dzieckiem?
  • Jak budować zaufanie pomiędzy dzieckiem a rodzicem?
  • Jaka jest rola relacji w rodzinie w kształtowaniu szacunku u dziecka?
  • Nauka rozróżniania dobrych i złych sekretów.
  • Jak uczulić dziecko na zagrożenia, ale nie przestraszyć?

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:


Jak rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach?

Kiedy dziecko zaczyna dorastać, jako rodzice przestajemy mieć kontrolę nad każdym aspektem codzienności dziecka. Zaczynamy zastanawiać się nad zagrożeniami, które czyhają na nasze dziecko. Warto z dziećmi rozmawiać od najmłodszych lat o zachowaniach, które są dobre i złe wobec dziecka. Podstawą wypracowania na trwałe bezpiecznych zachowań u dziecka będzie relacja rodzica z dzieckiem, budowanie wzajemnego szacunku i zaufania, poświęcanie czasu na rozmowę.

Photo by Ramin Talebi / Unsplash

Jakie tematy warto poruszyć?

Nie unikajmy trudnych tematów, takich molestowanie, zastraszanie,  namawianie do złych sekretów, przemoc wobec dzieci, tylko dlatego, że nie wiemy jak o nich porozmawiać z dzieckiem. Pomocą dla rodziców jest na pewno książka Elżbiety Zubrzyckiej "Powiedz komuś". Jest to zbiór tematów dotyczących bezpieczeństwa dziecka i relacji z  otaczającym go światem, ludźmi, samym sobą i własnym ciałem. Jednak najważniejsza, jak zawsze, jest relacja z rodzicem i obserwacje dziecka wyniesione z własnego domu. Budujmy z dzieckiem jego pewność siebie i poczucie własnej wartości. Pamiętajmy, że zawsze uległe i posłuszne dziecko, to też dziecko najbardziej narażone na zagrożenia. Szanujmy własne zdanie i odrębność naszych dzieci. Wspierajmy je w wykształcaniu asertywności również wobec nas, rodziców.

by ALVIN MAHMUDOV
Photo by Alvin Mahmudov / Unsplash


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated