Minimalizm czy konsumpcjonizm?

Małgorzata Rajkow-Krzywicka
Małgorzata Rajkow-Krzywicka
Minimalizm czy konsumpcjonizm?

Jaka jest nasza definicja minimalizmu? Czego potrzebujemy do szczęścia w życiu? Rozmawiamy o teorii najlepiej nam służących rzeczy, minimalistycznym podróżowaniu, szczęściu w życiu i wartościach.

Tematy z odcinka GIJ#43:
  • Jaka jest definicja minimalizmu według Gosi?
  • Jaka jest definicja minimalizmu według Jerzego?
  • Czy minimalizm to porządek?
  • Czy minimalizm to posiadanie jak najmniejszej ilości rzeczy?
  • Czy minimalizm to odpowiedź ludzi na niepohamowany konsumpcjonizm?
  • Czy można być szczęśliwym mając mnóstwo rzeczy?
  • Czy minimalizm to coś, co się budzi w człowieku z wiekiem?

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:


Minimalizm czy konsumpcjonizm

Zdecydowanie minimalizm! Minimalizm to postawa życiowa, ograniczająca do minimum potrzeby czy dążenia. Powstała jako odpowiedź na konsumpcyjny model życia proponowany nam przez dzisiejszy świat, a bliżej przez korporacje chcące sprzedawać nam jak najwięcej swoich produktów i usług. Brzmi buntowniczo? Owszem, ale wiele w tym prawdy, że ciągle czujemy niedosyt, mamy wrażenie, że omija nas lepsze życie, że potrzebujemy więcej i więcej, żeby poczuć szczęście w życiu. Potrzebujemy wsłuchania się w siebie i dostrzeżenia jakie są nasze prawdziwe oczekiwania od życia. To zadanie utrudnia nam skupienie się na konsumowaniu dóbr i usług.

Knowledge enlightenment
Photo by Olia Gozha / Unsplash

Jak interpretujemy minimalizm

My interpretujemy minimalizm na kilka sposobów.  Po pierwsze jako posiadanie jak najmniejszej liczby rzeczy, które nie są nam niezbędne do życia. Rzeczy, które posiadamy, powinny być najlepsze w swojej funkcji i jak najlepiej nam służyć. Jerzy testuje i poszukuje tej najlepszej rzeczy w swojej kategorii, na przykład słuchawek, a następnie używa tylko tych, które najlepiej spełniają swoją rolę.  Po drugie skupiamy się na relacjach z ludźmi. To bliscy nam ludzie, nasza społeczność lokalna a nie ciągłe dążenie do kolekcjonowania rzeczy czy wrażeń są najważniejsze.

M
Photo by Marivi Pazos / Unsplash


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated