Komunikacja i etyka języka - jak mówić o kobietach

Jerzy
Jerzy
Komunikacja i etyka języka - jak mówić o kobietach

Jak rozmawiać, żeby nie dyskryminować? Mówimy jak dawać dobry przykład dziecku w komunikowaniu się i nazywaniu otaczającego go świata.

Tematy z odcinka GIJ#39:
 • Co to jest inkluzywność?
 • Czy język kształtuje rzeczywistość?
 • Czy język, jakiego używamy może podkreślać podziały?
 • Czy używać żeńskich końcówek nazw zawodów / premierka? prezeska?
 • Język w książkach dla dzieci "Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek".
 • Wpływ wzorca w domu na postrzeganie świata przez dziecko.
 • Czy warto wychodzić z inicjatywami w szkole jako rodzic?
 • Środowisko pracy a język.
 • Zasady nazewnictwa grup osób / wykluczające stereotypy.
 • Powiedzenia w języku polskim podkreślające "typowe" zachowania męskie i damskie.
 • Jak mówić o mniejszościach?
 • Język polski i komunikacja w XXI wieku.
 • Jakiego języka używać, żeby nie dyskryminować kobiet?
 • Jak rozmawiać z dziećmi o tym, co jest dla dziewczyn, a co dla chłopców?
 • Rozmowa z dzieckiem podstawą do dyskusji o "zdrowym kwestionowaniu".
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Wspominamy o:

https://etykajezyka.pl/

https://amnesty.org.pl/

https://www.niebieskalinia.pl/

książce "Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek"

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:


Język ma moc. Jak rozmawiać, żeby wychować silne dziewczynki?

Język jakiego używamy buduje otaczającą nas rzeczywistość. Jest potężną siłą, której możemy użyć do budowania poczucia własnej wartości u dziewczynek. Codzienny język komunikacji w rodzinie sprawi, że dziewczynkom będzie łatwiej funkcjonować w lokalnych społecznościach poza rodziną.

A little girl with a toy sits on the windowsill and draws on the window
Photo by Bermix Studio / Unsplash

Jak to zrobić? Elementy pozytywnego, włączającego języka.

 • Zwracajmy się do siebie z szacunkiem i słuchajmy drugiej osoby. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie, więc to rodzice stanowią dla nich wzór komunikacji i używania języka.
 • Zwracajmy uwagę, jakiego języka używamy, rozmawiając z dziećmi. Unikajmy stereotypowych powiedzeń takich jak "płaczesz jak baba", "męska decyzja", "babskie gadanie", które degradują sprawczą moc kobiet i dziewczynek i prowadzą do dyskryminacji.
 • Używajmy żeńskich końcówek nazw zawodów takich jak na przykład prezeska, premierka, burmistrzyni.
Whispers in the street
Photo by Sai De Silva / Unsplash
 • Czytajmy z córkami książki, które opisują świat w sposób inkluzywny, czyli włączający różne grupy społeczne i dostarczające pozytywnych wzorców.
 • Uczmy dzieci kwestionowania rzeczywistości, rozmawiajmy z nimi.
 • Bierzmy udział w życiu szkoły, do której chodzą dzieci. Rozmawiajmy z nauczycielami o tym, jakiego języka używają w szkole. Zwróćmy uwagę szkoły na istotność języka włączającego i wolnego od stereotypów.


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated