Nasze poranne rutyny

Jerzy
Jerzy
Nasze poranne rutyny

Czy warto rano wstawać, jaki wpływ na dziecko mają poranne przyzwyczajenia i jak unikać sytuacji kryzysowych?

Tematy z odcinka GIJ#33:
  • Czy lepsze są poranki powtarzalne czy spontaniczne?
  • Jaki wpływ na poranną rutynę ma sposób w jaki spędzamy wieczór?
  • Czy w dni wolne powinno się zmieniać przyzwyczajenia?
  • Co wpływa na poczucie bezpieczeństwa u dziecka?
  • Dlaczego stosujemy budzenie lampką, która się sama rozświetla?
  • Co zrobić, gdy rodzic potrzebuje w ciągu dnia czasu dla siebie?
  • Co to jest keto-śniadanie?
  • Konsekwencje późnego wstawania
  • Wpływ porannej rutyny na resztę dnia

Wspominamy o książce:

“Make Time: How to Focus on What Matters Every Day” Jake Knapp , John Zeratsky

Posłuchaj podcastu:

Obejrzyj film:Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated