#222: Jak konsumuję książki?

Jerzy
Jerzy
#222: Jak konsumuję książki?

Prawie wcale ich nie czytam! A mimo to, zapoznaję się rocznie z ponad siedemdziesięcioma książkami - jak to robię?

Daj mi suba na Youtube :)

W tym vlogu:

Prawie wcale ich nie czytam! A mimo to, zapoznaję się rocznie z ponad siedemdziesięcioma książkami - jak to robię?Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated