#181: Syndrom polskiego internauty

Taka nasza narodowa choroba komentatorów internetowych.