#170: Agresywne "porady"

Jerzy
Jerzy
#170: Agresywne "porady"

Agresja choćby słowna, brak cierpliwości, popędzanie - to wszystko są rzeczy wskazujące na złą motywację.Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated