PP#034: Jak pisać dobre emaile?

Jerzy
Jerzy
PP#034: Jak pisać dobre emaile?

Wszyscy używamy emaili, zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Tym bardziej warto się zastanowić jak napisać dobrego emaila, żeby wyróżnić się na tle tych osób, które tego nie potrafią oraz osiągnąć szybciej to, o co nam chodzi.

  • Ludzie produktywni nie lubią emaili.
  • Marketingowcy uwielbiają emaile.
  • Co jest najbardziej denerwujące w emailach?
  • Emaile nie mogą być pilne.
  • Dlaczego lepiej nie zaczynać emaila od "Witam"?
  • Jak tytułować załączniki?
  • Z jakich obowiązkowych części powinien się składać każdy email?


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated