PP#031: Jak być efektywnym kiedy wszystko nas rozprasza?

Jerzy
Jerzy
PP#031: Jak być efektywnym kiedy wszystko nas rozprasza?

Podobno ludzie zaczynają dzień pracy ok 12-13 jak tylko obrobią się z bieżączką - ten system jest złamany :)

 • Coming out Szymona.
 • Dlaczego Jerzy kwestionuje sens bycia efektywnym?
 • Podobno ludzie zaczynają dzień pracy ok 12-13 jak tylko obrobią się z bieżączką - ten system jest złamany :)
 • One thing at a time. Multitasking to bzdura. Priorytet - to słowo istniało kiedyś tylko w liczbie pojedynczej.
 • Szymon czasem zaznacza na kartce każdy moment, w którym chce sięgnąć po FB, TT, Insta - to przywołuje go do chwili obecnej. I przeraża.
 • Dlaczego warto ustawić smartfona w tryb odcieni szarości?
 • Dlaczego lepiej działać niż ciągle zdobywać wiedzę?
 • Żeby czegoś się nauczyć potrzebujemy czasu "zwolnienia", czasu koniecznego dla przeprocesowania informacji.
 • Notuj dzień i planuj zadania
 • Blokuj czas na konkretne czynności - np 20 min dziennie czytania itp.
 • Wstawaj wcześnie, idź spać wcześnie.
 • Jak przebudowywać nawyki - zastępować złe dobrymi?
 • Dlaczego wcale nie musisz być na wszystkich platformach social-media?


Great! Next, complete checkout for full access to RAJKOW.PL
Welcome back! You've successfully signed in
You've successfully subscribed to RAJKOW.PL
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content
Success! Your billing info has been updated
Your billing was not updated